A jelen nyilatkozat kitöltésével Ön önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által az alábbiakban megadott személyes adatait a World Education Kft. (Székhely: 6080 Szabadszállás, Toldi Miklós utca 9.; a továbbiakban: „Adatkezelő”) a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, és az Önnel való marketing kapcsolattartás (ajánlat készítés, tájékoztatás, akciós ajánlatok továbbítása) céljából kezelje, és Önnel a fentebb felsorolt célokból kifolyólag a későbbiekben telefonon, illetve e-mailen kapcsolatba lépjen.

Az Ön által megadott személyes adatait az Adatkezelő másnak nem adja ki, az Ön adatait áruba nem bocsátja.

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az adatok megadásától számított öt éven keresztül kezeli, kivéve, ha Ön az adatok törlését kéri, avagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat az Adatkezelő további meghatározott ideig kezelje. Az adatkezelési időtartam lejártával, illetve az adatok törlése iránti kérelmének kézhezvételét követő 30 napon belül az Adatkezelő az Ön személyes adatait nyilvántartásából törli.

Az Adatkezelő bizalmasan, a 2011. évi CXII. törvény 6.§ (5) bekezdésének megfelelően kezelik az Ön személyes adatait, és betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, így különösen az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt. Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését vagy törlését az alábbi címeken: 6080 Szabadszállás, Toldi Miklós utca 9. postai úton vagy az info@worldedu.hu e-mail címen. Kérjük, a beazonosítás miatt mindig adja meg pontos személyes adatait a tájékoztatást kérő/lemondó/helyesbítő nyilatkozat küldése esetén. Ezen kívül megilleti Önt a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Az adatkezelés bejelentése a NAIH-hoz megtörtént, az adatkezelés adatvédelmi azonosító száma: NAIH-77060/2014.